Algemene Voorwaarden

laatst gewijzigd d.d. 18-6-2020

 

Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle yogalessen en workshops gegeven door Yoga Praktijk Hillegom en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer.
2. De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving door het aanmeldingsformulier in te vullen.
3. Door inschrijving verbindt de deelnemer zich voor onbepaalde tijd (tenzij anders vermeld, bijv. bij de Zomer Yoga of bij een workshop).

Betaling
4. Na inschrijving betaalt deelnemer het lesgeld per lesblok of
per losse les. Het lestarief en het lesrooster wordt ruim voor het nieuwe seizoen na de zomer bekend gemaakt via de website www.yogapraktijkhillegom.nl en per e-mail.
5. Het lesgeld dient voor de start van iedere les te zijn betaald betaald. Bij losse lessen kan in geval van een proefles achteraf worden betaald.
6. Lessen dienen altijd te worden gereserveerd via MOMO reserveringssysteem.
7. Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan kan de toegang tot de les worden ontzegd.

Wijzigingen
8. Yoga Praktijk Hillegom behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.
9. Yoga Praktijk Hillegom behoudt zich de vrijheid om lestarieven, -tijden en -data te wijzigen. Deelnemers worden hierover voorafgaand aan het betreffende lesblok geïnformeerd. De deelnemer kan, indien de deelnemer het niet eens is met de wijziging, opzeggen per ingangsdatum van de wijziging.

Restitutie gemiste lessen
10. Restitutie van lesgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.
11. Gemiste lessen kunnen in overleg ingehaald worden in dezelfde lesperiode. Dit kan alleen als er plek is in een andere groep. In geval van langdurige ziekte kan in overleg een uitzondering gemaakt worden: lessen kunnen op een later tijdstip (gedeeltelijk) worden ingehaald.
12. Bij zwangerschap wordt het lesgeld 'bevroren'.

Opzeggen
13. Betaald lesgeld wordt niet geretourneerd. Verder geldt er geen opzegtermijn.
14. Uitschrijving als lid bij Yoga Praktijk Hillegom kan alleen per e-mail.


Annuleren door Yoga Praktijk Hillegom
15. Ingeval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, krijgt de cursist het betreffende bedrag retour.

Vakanties
16. Er zijn geen lessen tijdens schoolvakanties. De basis-schoolvakanties in regio Midden word zoveel mogelijk aangehouden. Eventuele afwijkende vakanties worden vooraf via de website gemeld.

Aansprakelijkheid, klachtenregeling
17. De deelnemer volgt de lessen op eigen risico. Indien de deelnemer onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor deelnemers die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
18. Yoga Praktijk Hillegom kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.
19. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de yogadocent voor aanvang van de les te informeren.
20. Yoga Praktijk Hillegom is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.
21. De yogadocent is aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging van Yogadocenten Nederland (VYN) en zal de Beroepscode van de VYN naleven.
22. Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met de cursist op te lossen. Lukt dat niet dan zal de yogadocent de deelnemer wijzen op de klachtenregeling van de VYN (www.yoganederland.nl).